การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง

การบังคับใช้อย่างถูกต้องกฎหมายเหล่านี้สามารถลดอัตราการแพร่ระบาดซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการกำจัดการทำลายล้างซึ่งสามารถทำให้เจ้าของบ้านหลายพันดอลลาร์เสียค่าใช้จ่าย ตัวเรือดสามารถพบได้ในพื้นที่ของบ้านนอกเหนือจากเตียง แต่โดยทั่วไปแล้วจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มนุษย์และสัตว์นอนหลับ การกัดของพวกเขามักทำให้เกิดอาการคันผื่น

และวิตกกังวลท่ามกลางอาการอื่น ๆ กฎหมายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจว่าผู้เช่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค งานของเราแสดงให้เห็นว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะกำจัดตัวเรือดออกจากบ้าน แต่ก็ไม่ยากที่จะกำจัดพวกมันออกจากเมืองผลกระทบด้านสุขภาพของการออกกฎหมายเชิงรุกที่ส่งเสริมการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมสำหรับบ้านที่ติดเชื้อ